Transport Polska- Anglia – zagrożenia na trasie

Published by Arkadiusz Zięba on

transport-polska-anglia

Transport Polska-Anglia- problem- nielegalni imigranci

Transport Polska-Anglia to jeden z popularniejszych kierunków obsługiwanych przez firmy transportowe. Jednak kierowcy jeżdżący na tej trasie i wożone ładunki są szczególnie narażeni na działalność zorganizowanych grup przestępczych, które zajmują się kradzieżami ładunków i szmuglowaniem do Anglii nielegalnych imigrantów. Ich liczba stale rośnie. Pomimo nadchodzącego Brexitu, Anglia jest wciąż atrakcyjnym celem imigrantów. Francuskie władze w minimalnym stopniu podejmują działania mające ukrócić proceder. W rzeczywistości cała odpowiedzialność spada na kierowców i właścicieli firm transportowych. To oni bowiem ponoszą prawną i finansową odpowiedzialność w przypadku odkrycia przez angielskie służby celne nielegalnych pasażerów. Dlatego ważna jest znajomość obowiązujących procedur zabezpieczających przed działaniami przestępców, a także skuteczne ich stosowanie.

Zapobieganie przede wszystkim

Angielskie władze opracowały szereg wytycznych dla przewoźników i kierowców oraz wprowadziły szczegółowe przepisy dotyczące konieczności i sposobów zabezpieczania ładunków i zapobiegania nielegalnej imigracji. Ich znajomość i stosowanie będą istotnym argumentem w przypadku kontroli przez służby angielskie. Po stronie firm przewozowych leży zapewnienie przeszkolenia kierowców z zakresu sposobów zabezpieczenia ładunku przed kradzieżą i nielegalnym wtargnięciem imigrantów na naczepę lub do kabiny kierowcy. Zaświadczenie o odbyciu takiego szkolenia warto mieć ze sobą, wioząc ładunek w kierunku Anglii.

Lista kontrolna bezpieczeństwa pojazdu

Odpowiedzialność za ładunek spoczywa na kierowcy i firmie transportowej, dlatego konieczne są regularne i dokładne oględziny naczepy na każdym z postojów, a szczególnie gdy odbywają się one w okolicach odprawy do Anglii. Pomocna dla kierowców i wymagana przez angielskie służby kontrolne jest checklista- lista kontrolna bezpieczeństwa pojazdu. Dostępna na stronach brytyjskich https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/771756/BF_Vehicle_security_checklist_-_Polish_V.04.pdf ułatwia przeprowadzenie skutecznej kontroli, a jej stosowanie przez kierowców jest formalnym wymogiem ze strony Brytyjskich służb.

Zabezpieczenie ładunku

Obowiązkiem kierowcy i przewoźnika jest zastosowanie takich rozwiązań, które uniemożliwią wdarcie się nielegalnych imigrantów do przestrzeni ładunkowej. Praktyką, która powinna być stosowana, jest użycie trwałe zaplombowanie naczepy po ostatecznym załadunku. Numer plomby należy wpisać do dokumentów przewozowych a także do listy kontrolnej. W trakcie postojów stan plomby powinien być każdorazowo sprawdzany, a fakt ten odnotowywany w liście kontrolnej. Ważne jest też zabezpieczenie wszelkich schowków i kufrów naczepy oraz ciągnika solidnymi kłódkami.

Planowanie postojów

Wybór bezpiecznego parkingu do odbycia odpoczynku powinien być zaplanowany tak, aby odbył się on możliwie daleko od strefy zagrożonej działaniem nielegalnych imigrantów. Powszechną praktyką stosowaną przez kierowców jest wybór parkingów zlokalizowanych przy autostradzie z jezdnią skierowana w przeciwnym kierunku do portu. Wiąże się to z nadłożeniem drogi i dwukrotną zmianą kierunku jazdy, ale istnieje szansa, że nie będzie zainteresowania ze strony nielegalnych imigrantów jazdą w kierunku przeciwnym od przez nich zamierzonego. Co zrobić, gdy pomimo zastosowania środków ostrożności, na naszym pokładzie znajda się imigranci- napiszemy wkrótce…

Categories: Aktualności